Miesięczne Archiwum: czerwiec 2016

Gala Finałowa Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”

Gala Finałowa Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna” odbyła się już po raz dwudziesty. Dla reprezentantów naszej Szkoły miała charakter wyjątkowy.

Zwycięzcą w kategorii poezja (szkoły ponadgimnazjalne) i zdobywcą złotego pióra został Bernard Chrunik (IIc); Paweł Kusiak natomiast otrzymał wyróżnienie (opiekun uczniów - p. Renata Pernal).

Nagrodzone wiersze to: „Po(d)stęp” i „Głębokie spojrzenie”. Gościem specjalnym Gali był dr hab. Michał Rusinek – prezes krakowskiej Fundacji Wisławy Szymborskiej, wieloletni sekretarz poetki, znany i ceniony autor książek dla dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej

Uwaga stypendia !!!

1. Zgodnie z uchwałą nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl Termin składania wniosków upływa dnia 30…
Czytaj więcej

Wyniki klasyfikacj 2015/16

24 czerwca poznaliśmy ostateczne wyniki klasyfikacji w II LO. Sklasyfikowano 573 uczniów. Średni wynik Szkoły - 4,28 (lepszy o 0,05 w stosunku do roku ubiegłego), 140 uczniów uzyskało świadectwo z "paskiem", 209 uczniów ukończyło szkołę z zachowaniem wzorowym. Klasy, które uzyskały najwyższą średnią ocen w szkole to I a - 4,66 oraz I b i…
Czytaj więcej

Liryczne Jasło

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 479 autorów, oceniono 1153 prace. W jury zasiedli: A.Dacyl (polonistka), M.Kalandyk (poeta, literaturoznawca, radaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), G.Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista), J.Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Czytaj więcej

Trwa rekrutacja do II LO

Do 28 czerwca absolwenci gimnazjów mogą składać wnioski o przyjęcie do II LO. Jest to jednocześnie ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Do tej pory wpłynęły 263 wnioski - najwięcej z Gimnazjum Nr 4 w Krośnie - 40 i z Gimnazjum Nr 3 w Krośnie - 23. Największym zainteresowaniem…
Czytaj więcej