Miesięczne Archiwum: lipiec 2018

Poznaliśmy wyniki matur

3 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 192), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła 98,4% ( w kraju tylko 79,7%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: język polski - 63,3% ( w kraju - 55%), matematyka -…
Czytaj więcej