Miesięczne Archiwum: lipiec 2019

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I e

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy I e (kierunek promedyczny po gimnazjum) na 4 wolne miejsca. Termin składania wniosków - 12-17.07.2019r. Wnioski o przyjęcie pobrane z systemu Nabór 2019 należy wypełnić ręcznie i składać w sekretariacie głównym MZS Nr 4 w Krośnie w segmencie szkoły podstawowej w…
Czytaj więcej

Poznaliśmy wyniki matur

4 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 190), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre.  Zdawalność wyniosła 98% ( w kraju tylko 80,5%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową:matematyka - 76,4% ( w kraju - 58%), język angielski - 85,2%…
Czytaj więcej

Informacje dla kandydatów do II LO

Znamy już progi punktowe do naszej szkoły ( w zaokrągleniu): I a - 142 I b - 132, I c - 130, I d - 130, I e - 135, I f - 139, I g - 140, I h - 132, I i - 125, I j - 132, I k - 136 Przyjmowanie…
Czytaj więcej