Miesięczne Archiwum: sierpień 2020

Komunikat w sprawie regulaminu na okres pandemii koronawirusa

Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji  3 Maja w Krośnie  z dnia 31 sierpnia 2020 r. Pełna wersja regulaminu w PDF - do pobrania Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka - do druku w sprawie regulaminu organizacji zajęć  Działając na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w…
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany harmonogramu zajęć w szkole

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Krośnie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych   Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie inauguracji roku szkolnego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów klas I odbędzie się 1.09 (wtorek)  na sali gimnastycznej o godzinie 9.00 ( wejście od strony parkingu). Uczniowie proszeni są o zajmowanie co drugiego krzesła w wyznaczonych sektorach , założenie maseczki na twarz i zdezynfekowanie rąk . Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.…
Czytaj więcej

Poznaliśmy wyniki matur

11 sierpnia (wreszcie) CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 190), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła ponad 95% ( w kraju tylko 74%, w samych liceach 81%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: matematyka - 68% ( w…
Czytaj więcej