Miesięczne Archiwum: wrzesień 2020

Rekrutacja 2020 – podsumowanie

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 21 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 165 uczniów, z czego ponad 97% zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Prawie 80% uczniów ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 146,5 pkt. czyli nieco niższy niż rok temu. Średni wynik egzaminu…
Czytaj więcej

Wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionychzdolnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie kontynuował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych – szkolnictwo ogólne  – rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 14 września 2020 r. i zakończy 25 września 2020 r. W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich.…
Czytaj więcej

Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 można ubiegać  się o stypendia motywacyjne: „Semper in altum”  i „Krośnieński Omnibus” w ramach Motywacyjnego Program Stypendialnego  Miasta Krosna za osiągnięcia w roku szk. 2019/20 Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie II LO, w terminie  do 14 września br. Pismo w tej sprawie, Uchwały Rady Miasta…
Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami

4 września (piątek) - godz 17.00 - zebranie ogólne dla rodziców klas I na dużej sali gimnastycznej, po zebraniu ogólnym - spotkania z wychowawcami w klasach (szczegółowy harmonogram na tablicy ogłoszeń). 9 września (środa) - godz. 17.00 - zebranie dla rodziców klas II i III - spotkania bezpośrednio z wychowawcami w klasach (harmonogram na tablicy…
Czytaj więcej