Miesięczne Archiwum: lipiec 2022

Informacja dla kandydatów do II LO

Lista kandydatów przyjętych  do klasy I  zostanie opublikowana 29.07. do godz. 12.00. Informujemy, że szkoła nie będzie prowadzić rekrutacji uzupełniającej. W związku z dużym zainteresowaniem kierunkiem promedycznym z rozszerzoną matematyką zostaną utworzone 2 klasy: I E - z rozszerzoną biologią i chemią zgodnie z ofertą. I F - z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (obowiązuje…
Czytaj więcej

Wyniki klasyfikacji

24 czerwca zakończył się rok szkolny 2021/22. Publikujemy wyniki klasyfikacji naszych uczniów klas I-III  4-letniego liceum. 517 uczniów klas I-III uzyskało promocję do następnej klasy ( w klasach III po gimnazjum wszystkich 192 uczniów ukończyło szkołę). Średnia szkoły wyniosła 4,15 czyli o 0,28 była niższa niż w ubiegłym roku, a najlepszą klasą  spośród I-III okazała…
Czytaj więcej

Poznaliśmy wyniki matur

5 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpiło 191 uczniów, wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła  99,5% ( w kraju tylko 78,2%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym znacznie przewyższają średnią krajową: matematyka - 77% ( w kraju - 58%), język angielski - 88% (…
Czytaj więcej