Testimonials

25 kwietnia (czwartek) w Sanktuarium Jana Pawła II o godz. 8.30 odbędzie się Msza Święta w intencji tegorocznych maturzystów.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III.

26 kwietnia (piątek) na nowej sali gimnastycznej  odbędzie się wręczenie świadectw ukończenia Szkoły. Godzina zakończenia zostanie podana w terminie późniejszym.

W związku ze strajkiem, który rozpocznie się z dniem  8 kwietnia aż do odwołania informuję, że mogą wystąpić problemy z zapewnieniem bezpiecznych  i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole. W związku z powyższym proszę  rodziców w miarę możliwości  o zapewnienie w tym okresie opieki swoim dzieciom.

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 6.30 – 16.30

Stołówka szkolna będzie czynna tak jak zwykle w godz. 11.30 – 14.00

Wejście do szkoły  poprzez główne drzwi w segmencie szkoły podstawowej

Witold Deptuch – dyrektor MZS Nr 4 w Krośnie

W związku z pismem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie z dnia 26 marca 2019 r. informuję, że od dnia 8 kwietnia do odwołania w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie zostanie przeprowadzony strajk pracowników. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą się odbywać. Szczegółowe informacje w sprawie akcji strajkowej będą na bieżąco zamieszczane w dzienniku elektronicznym.

Witold Deptuch - dyrektor Szkoły