Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

dyrektor - mgr Witold Deptuch - nauczyciel biologii
zastępca dyrektora - mgr Edyta Janusz - nauczyciel j. francuskiego

J.POLSKI:


mgr Anna Gierlach
mgr Joanna Bienia
mgr Katarzyna Klein-Łokaj
mgr Renata Pernal
mgr Arkadiusz Prajsnar

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO


mgr Lucjan Dynowski
dr Elżbieta Longosz
dr Ewa Bereś

J.ANGIELSKI:


mgr Katarzyna Łabuzek
mgr Monika Karnas
mgr Tomasz Kasprzyk
mgr Beata Kijowska
mgr Irena Kolanko
mgr Anna Koś

mgr Katarzyna Kudroń
mgr Agnieszka Trybus-Gorczyca

mgr Anna Smyka

mgr Dorota Łopuszańska-Patrylak

MATEMATYKA:


mgr Beata Czuba
mgr Mariola Jastrzębska
mgr Jolanta Gębarowska
mgr Jolanta Mięsowicz

mgr Małgorzata Dzierwa

mgr Agata Typrowicz

mgr Marzena Stanosz

 

 

J.NIEMIECKI:


mgr Anna Hadel
mgr Anna Przybyłowicz
mgr Katarzyna Przybyłowicz-Ciszewska
mgr Elżbieta Witalis

J.FRANCUSKI:


mgr Edyta Janusz
mgr Beata Rachwał

CHEMIA:


dr Agata Chodorowicz
mgr Monika Szafran

GEOGRAFIA:


mgr Tatiana Gonet

mgr Barbara Kijowska

mgr Maciej Guzik

BIOLOGIA:


mgr Maciej Guzik
mgr Tomasz Szarłowicz

mgr Dorota Rajs

WF:


mgr Jacek Dawidko
mgr Piotr Płatek
mgr Wojciech Wilk
mgr Tomasz Zając
mgr Renata Dawidko

mgr Maria Matras-Kociuba

mgr Jaromir Marszałek

mgr Arkadiusz Fara

FIZYKA:


mgr Andrzej Kukla

mgr Ewa Chodyniecka-Szarecka

INFORMATYKA:


mgr Małgorzata Dzierwa
mgr Ryszard Solecki

mgr Marcin Majerski

J.ŁACIŃSKI PRAWNICZY:


 mgr Katarzyna Kudroń

J.ROSYJSKI:


mgr Dorota Łopuszańska-Patrylak            mgr Bogusława Stasik

RELIGIA:


ks. mgr Tomasz Walczak
ks. mgr Sebastian Picur

ks. mgr Paweł Pystka

WIEDZA O KULTURZE, MUZYKA


mgr Małgorzata Twardzik-Wilk

mgr Joanna Druciak

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:


mgr Marcin Majerski

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EKONOMIA W PRAKTYCE


mgr inż. Zbigniew Suchodolski
mgr Mateusz Suchodolski

mgr Bogusława Stasik - BIBLIOTEKA

mgr Monika Maculska -BIBLIOTEKA

mgr Jadwiga Urbanek - PEDAGOG

 

mgr Monika Tlałka-Krześniak -PSYCHOLOG

Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Film z 25-lecia naszej szkoły