Grono pedagogiczne

DYREKCJA:

dyrektor - mgr Witold Deptuch - nauczyciel biologii
zastępca dyrektora - mgr Edyta Janusz - nauczyciel j. francuskiego

J.POLSKI:


mgr Anna Gierlach
mgr Joanna Bienia                        
mgr Katarzyna Klein-Łokaj
mgr Renata Pernal
mgr ArkadiuszPrajsnar
mgr Renata Grzebieniowska

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO


mgr Lucjan Dynowski
dr Elżbieta Longosz
dr Ewa Bereś

J.ANGIELSKI:


mgr Katarzyna Łabuzek
mgr Monika Karnas
mgr Tomasz Kasprzyk
mgr Beata Kijowska
mgr Irena Kolanko
mgr Anna Koś
mgr Katarzyna Kudroń
mgr Agnieszka Trybus-Gorczyca
mgr Anna Smyka
mgr Dorota Łopuszańska-Patrylak

MATEMATYKA:


mgr Beata Czuba
mgr Mariola Jastrzębska
mgr Marzena Stanosz
mgr Jolanta Mięsowicz
mgr Małgorzata Dzierwa
mgr Agata Typrowicz

 

 

J.NIEMIECKI:


mgr Anna Hadel
mgr Anna Przybyłowicz
mgr Katarzyna Przybyłowicz-Ciszewska
mgr Elżbieta Witalis

J.FRANCUSKI:


mgr Edyta Janusz
mgr Beata Rachwał

CHEMIA:


dr Agata Chodorowicz
mgr Monika Szafran

GEOGRAFIA:


mgr Tatiana Gonet
mgr Barbara Kijowska
mgr Maciej Guzik
BIOLOGIA:


mgr Maciej Guzik
mgr Tomasz Szarłowicz
mgr Witold Deptuch
mgr Dorota Rajs

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ:

mgr Lucjan Dynowski

WF:


mgr Jacek Dawidko
mgr Piotr Płatek
mgr Wojciech Wilk
mgr Tomasz Zając
mgr Renata Dawidko
mgr Maria Matras-Kociuba
mgr Jaromir Marszałek
mgr Arkadiusz Fara

FIZYKA:


mgr Andrzej Kukla
mgr Ewa Chodyniecka-Szarecka
INFORMATYKA:


mgr Małgorzata Dzierwa
mgr Ryszard Solecki
mgr Marcin Majerski
J.ŁACIŃSKI PRAWNICZY:


 mgr Katarzyna Kudroń

J.ROSYJSKI:


mgr Bogusława Stasik
mgr Dorota Łopuszańska-Patrylak
RELIGIA:


ks. mgr Bartłomiej Brodziak
ks. mgr Sebastian Picur

MUZYKA


mgr Joanna Druciak

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:


mgr Marcin Majerski
mgr Małgorzata Twardzik-Wilk

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


mgr inż. Zbigniew Suchodolski
mgr Mateusz Suchodolski

mgr Bogusława Stasik - BIBLIOTEKA
mgr Monika Maculska -BIBLIOTEKA
mgr Jadwiga Urbanek - PEDAGOG

 

mgr Monika Tlałka-Krześniak -PSYCHOLOG

Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Film z 25-lecia naszej szkoły