Historia naszej szkoły.

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1988 roku. Pierwszym dyrektorem została pani Zdzisława Drozdowicz. W czterech oddziałach rozpoczęło naukę 125 uczniów. Grono Pedagogiczne liczyło 16 nauczycieli. Już w pierwszym roku rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski, 16 drużyna harcerska, teatr szkolny, chór oraz SKKT PTTK, SKS, LOP i PCK. Rok później powstało koło fotograficzne, sportów obronnych, plastyczne, filmowe i PTSM. Bardzo szybko wzrastała liczba uczniów - 456 w roku szkolnym 1991/1992 i aż 763 w 21 oddziałach w roku szkolnym 2000/2001.
Pierwsze ważne osiągnięcie to I miejsce w III Ogólnopolskim Rajdzie Warszawskim w 1990 roku. W maju 1989 i 1990 odbyły się Rajdy Szkolne do Rudawki Rymanowskiej, pierwsza zagraniczna wycieczka na Litwę i Białoruś w 1990 roku.
W latach 90-tych Szkoła zyskuje na znaczeniu - duża ilość sukcesów, wysoki poziom nauczania ma przełożenie na ilość kandydatów, którzy chcą uczęszczać do II LO – w roku 2002 o przyjęcie do klas pierwszych stara się 891 uczniów na 210 miejsc. Szkoła odnosi sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W ciągu krótkiej historii uczniowie zostają finalistami Olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, Języka Łacińskiego, Chemicznej, Filozoficznej, Historycznej, Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska. W 2009 roku jeden uczeń został laureatem etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości. Wielu uczniów odnosi sukcesy w różnego rodzaju konkursach na szczeblu centralnym m.in. II miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym i w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” oraz IV miejsce w Ogólnopolskiej Społecznej Olimpiadzie Ekologicznej.
Szkoła prowadzi aktywną działalność kulturalną. Już w 1993 r. powstały pierwsze gazetki szkolne: „Bzzz” i „Zlepek”, w 1995 r. „Wielkie Jajo” i „Bałagan” aż wreszcie w 1997 r. profesjonalnie prowadzony „Klan”. Bardzo aktywnie działa kabaret i chór szkolny. Kabaret dał się poznać społeczności krośnieńskiej podczas Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych tzw. „Blagi” wielokrotnie zdobywając główną nagrodę.
W latach 2000-2005 II LO przygotowywało akademie środowiskowe dla miasta Krosna z okazji Święta 3 Maja. Młodzi artyści z II LO występowali także podczas festynów środowiskowych nie tylko w Krośnie. Szkoła systematycznie poszerza swoją bazę. W 1991 r. powstała nowoczesna pracownia chemiczna, w 1992 r. pierwsza pracownia komputerowa, w 2001 r. druga pracownia, rok później kawiarenka szkolna i nowoczesna siłownia.
Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1992 r . Do pierwszej tzw. „nowej matury” przystąpiło z powodzeniem 7 odważnych śmiałków.
W maju 1996 r. odbywa się uroczystość nadania Szkole imienia Konstytucji 3 Maja
i przekazania uczniom sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. W uroczystości uczestniczyli władze miejskie i samorządowe. Prezydent Miasta Krosna Pan Roman Zimka dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Uczniowie złożyli przyrzeczenie na sztandar. Od tej pory poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach miejskich.
2 maja 1998 r. odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia II LO, podczas którego po raz pierwszy został wykonany hymn Szkoły.
Przez cały okres swojego istnienia Szkoła organizuje atrakcyjne wyjazdy zagraniczne. Pierwszy miał miejsce w 1990 r. na Litwę i Białoruś, drugi w 1993 do Anglii, wreszcie w 1996 r. została nawiązana współpraca z francuskim liceum ogólnokształcącym w Millau, która zaowocowała kilkukrotną wymianą młodzieży. W 1999 r. odbyła się wycieczka do Włoch, podczas której uczniowie uczestniczyli w audiencji generalnej papieża Jana Pawła II. Od 2005 r. II LO uczestniczy systematycznie w międzynarodowych programach w ramach "Socrates-Comenius", a następnie "Comenius" którego efektem są wyjazdy uczniów do Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Czech, Portugalii, na Litwę i na Cypr. Uczniowie działający w teatrze obcojęzycznym „Vacuum” wielokrotnie wyjeżdżali na festiwal bajek i baśni do Niemiec, odwiedzając także pobliskie kraje: Francję, Luksemburg i Czechy. Szkoła w swoich murach gościła wielu znakomitych gości. Wizytę składali m.in. Jerzy Osiatyński, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Szczypiorski, Olga Krzyżanowska i dwukrotnie Janusz Onyszkiewicz. Od 2003 r. w pierwszy dzień wiosny odbywa się Dzień Europejski – impreza promująca historię i kulturę krajów europejskich. W styczniu 2006 r. nastąpiła inauguracja programu edukacyjnego „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, nad którym honorowy patronat objął Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran. W 2007 r. po przejściu na emeryturę pani Anny Wojtowicz nowym dyrektorem został pan Witold Deptuch. II LO w latach 2005-2012 zrealizowało 3 projekty międzynarodowe w ramach programu Socrates – Comenius i Comenius. Nasi uczniowie mieli możliwość odwiedzić wiele krajów: Cypr Irlandię, Włochy, Czechy, Słowację, Francję, Turcję, Litwę, Portugalię, Hiszpanię - wiele z tych krajów wielokrotnie. W 2016 Szkoła zakończyła realizację kolejnego projektu, tym razem w ramach programu "Erasmus" zrealizowany z 6 partnerami ( Turcja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Bułgaria i Grecja). Od 2012 roku współpracujemy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadzili studenci z Chin, Wietnamu, Egiptu, Gruzji, Mołdawii, Brazylii, Indonezji i Kirgistanu.
Oferta edukacyjna II LO ulegała stopniowym zmianom. Początkowo młodzież kształciła się w profilach matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i ogólnym. W 2002 r. czteroletnie liceum zostaje przekształcone w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną. Szkoła rozpoczęła kształcenie na kierunkach: matematyczno-informatycznym, proekonomicznym, przyrodniczym, proprawniczym, lingwistycznym i promedycznym. Po reformie oświaty w 2012 roku szkoła oferuje 5 profili: matematyczno-fizyczny, ekonomiczny-geograficzny, humanistyczno-prawniczy, dziennikarsko-językowy i promedyczny. Od 1 września 2012 r. II LO weszło w skład MZS Nr 4 w Krośnie. We wrześniu 2013 szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. W roku szk. 2013/14 II LO uczestniczyło w realizacji projektu "Obywatel PRO" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. II LO rokrocznie odnosi sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne.
W ostatnich 5 latach szkoła odniosła znaczące sukcesy w postaci 4 laureatów i 15 finalistów etapu centralnego : Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ( II miejsce w Polsce - 2017), Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...", Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady "Myśli Jana Pawła II" i Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Toruński. Uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach literackich i artystycznych. W 2015 r po raz pierwszy w historii Konkursu poezji Bronisławy Betlej przyznano nagrodę dla szkoły - otrzymało ją II LO.
Najważniejsze sukcesy sportowe to kolejno w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. I m. w finale wojewódzkim w tenisie stołowym chłopców, IV miejsce w finale mistrzostw Polski w 2011 i III w 2012 r, II m. w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w 2017,2018, 2019, I m. w 2016 r. i II m. w 2015 r. w finale wojewódzkiej Licealiady w aerobiku, I miejsce w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt w 2019 r., I miejsce w sztafecie dziewcząt w pływaniu w 2017, 2018, 2019 oraz III m. w 2020 roku. Tradycyjnie też II LO święci sukcesy podczas Blagi. W ostatnich latach II LO zawsze zdobywało wysokie lokaty. W grudniu 2013 nawiązana została współpraca z niemieckim liceum w Marl, która zaowocowała w latach 2014-2019 10 wymianami młodzieży, kolejny przyjazd grupy niemieckiej planowany jest na maj 2020. Od 2014 roku Szkoła organizuje konkurs języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych oraz konkurs języka niemieckiego im. braci Grimm dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna. Od roku 2016 są to konkursy o zasięgu wojewódzkim, obecnie startują uczniowie szkól podstawowych i ponadpodstawowych. W 2016 r. II LO znalazło się wśród 300 najlepszych liceów w Polsce i otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły, w 2017 r. zajęło 321 miejsce, w 2018 r. - 328 miejsce i otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły" w rankingu "Perspektyw". W styczniu 2017 rozpoczęto budowę nowej sali gimnastycznej, która została uroczyście otworzona w kwietniu 2018 r. wraz z kompleksem dydaktycznym co zapewniło naukę na 1 zmianę nawet w roku szk. 2019/2020 kiedy przyjęto do szkoły 12 klas I (tzw. podwójny rocznik) W październiku 2018 obchodzono Jubileusz 30-lecia Szkoły. Uroczystości trwały 3 dni, a poprzedzone zostały wieczorem autorskim w Piwnicy PodCieniami promujący tomik wierszy i prozy naszych uczniów i absolwentów "Papier, który oszalał". W lutym 2020 gościliśmy w naszych murach Marszałka Senatu - prof. Tomasza Grodzkiego. Podczas pandemii koronawirusa w II LO nauka zdalna odbywała się na platformie Google Classroom  i Google MEET. W 2021 po raz pierwszy w historii szkoły nie odbyła się Studniówka. Rok 2022 i 2023 to ponownie tytuł "Srebrnej Szkoły" dla II LO w rankingu "Perspektyw" i kolejny awans w rankingu szkół (odpowiednio 336 i 353 w Polsce oraz 14 i 18 w województwie podkarpackim). Powrót po pandemii to także bogata działalność Samorządu Uczniowskiego, który realizuje wiele oryginalnych pomysłów i inicjatyw. 1 września 2022 w II LO rozpoczęło naukę 252 uczniów w 7 oddziałach - to efekt coraz większej popularności Szkoły ( aplikowała rekordowa ilość - 428 kandydatów z pierwszego wyboru).