UWAGA!!! Podział godzin
obowiązujący od 25 stycznia

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów

UWAGA! Dostawca usług hostingowych zmienił ustawienia serwera i powiadomił że po ich stronie jest OK. Niestety musimy przebudować serwis. Poszukuję 4 chętne osoby do zmontowania zespołu ratunkowego.

Dlaczego warto wybrać naszą Szkołę

    "Dlaczego warto wybrać naszą szkołę" czyli krótka informacja o II LO i ofercie na rok szk. 2015/16 dla uczniów klas III gimnazjum i ich rodziców.

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie istnieje od 1 września 1988 r.

Od 1 września 2012 r. wchodzi razem z SP Nr 15 i Gimnazjum Nr 4 w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie. Jest małym  liceum ( 596 uczniów ) położonym w cichym i spokojnym miejscu na obrzeżach osiedla „Guzikówka”. Posiada duży parking i dogodny dojazd od strony miejskiej obwodnicy.

Dlaczego warto wybrać II LO ? Uczniowie lubią Szkołę, czują się  tutaj bardzo dobrze i bezpiecznie, już po kilku tygodniach nauki odkrywają, że ich wybór był „strzałem w dziesiątkę”, że warto było wybrać tę szkołę i  tutaj się uczyć, a przede wszystkim identyfikują się ze swoją „Dwójką”. W rankingu "Perspektyw" w 2014 roku II LO zostało zaliczone do "najlepszych szkół w Polsce".

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i  stwarzania warunków do rozwoju talentów zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. W trosce o efekty kształcenia oferujemy nie tylko  bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury ( w latach 2005 – 2014 zdawalność matury na poziomie 99,1 %, czterokrotnie – 100 % ), ale także zajęcia  sportowe ( w 2007 r. II LO zdobyło tytuł najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Krośnie ), artystyczne, plenerowe warsztaty plastyczne, ekonomiczne, kółko „kultura europejska” i szereg innych. Szkoła organizuje też wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na uczelnie wyższe, wdraża różnorodne programy np "Obywatel PRO" - projekt współfinansowany przez Szwajcarię, mający na celu kształtowanie efektywnego działania młodzieży.

W szkole funkcjonuje radiowęzeł , gazeta szkolna „Klan” – prawdziwa kuźnia profesjonalnych dziennikarzy, kabaret szkolny i teatr obcojęzyczny „Vacuum”. Członkowie teatru rokrocznie uczestniczą w ciekawych projektach (w 2013 r. - I miejsce w województwie w Internetowym Przeglądzie Szkolnych Teatrów), a przede wszystkim święcą triumfy podczas Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga”. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zdobywali uznanie nie tylko jury uzyskując nagrody i wyróżnienia, ale także publiczności, która wielokrotnie przyznała II LO nagrodę zespołową, a także nagrodę dla najlepszego aktora czy aktorki.

Stwarzamy możliwość naszym uczniom wyjazdów zagranicznych m.in. w latach 1995 – 1999 wielokrotna wymiana młodzieży z Liceum w Millau we Francji a od roku 2005 udział w projektach międzynarodowych w ramach programu „Socrates Comenius” i „Comenius” . Oprócz bardzo atrakcyjnych wyjazdów (m.in. odwiedziliśmy  Cypr, Francję, Irlandię, Litwę, Turcję, Hiszpanię i  Włochy ) uczniowie mają możliwość doskonalenia języków obcych i poznawania kultury i zwyczajów w krajach Unii Europejskiej. W ostatnim projekcie ( 2010 – 2012 r. ) „Baśnie, mity i legendy zjednoczonej Europy” uczestniczyło oprócz  II LO siedem szkół z Czech, Litwy, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch. Delegacje z zaprzyjaźnionych szkół  gościliśmy w Polsce w październiku 2011 roku. Realizacji projektu towarzyszy wiele działań i akcji, które można zobaczyć na stronie internetowej szkoły w linku „projekty międzynarodowe”.  Od 1.09.2014 realizowany jest kolejny bardzo atrakcyjny projekt z 6 nowymi partnerami w ramach akcji "Erasmus" (wartość 32 000 euro) Od trzech lat realizujemy projekt "Enter your Future" - tygodniowe zajęcia z uczniami w języku angielskim prowadzili studenci z Gruzji, Kirgistanu, Wietnamu, Chin, Mołdawii, Brazylii, Egiptu,Indonezji i Australii. Od 2014 r. współpracujemy ze szkołą w Marl  - w październiku 2014 18-osobowa grupa z II LO gościła w Niemczech.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, kompleks boisk "Orlik 2012", nowoczesna pracownia komputerowa z 2015 roku, centrum multimedialne ze stałym dostępem do internetu, stały punkt dostępu do internetu na 12 stanowisk, Wi - Fi, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 5 stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog i psycholog szkolny, siłownia szkolna, duża i mała sala gimnastyczna, stołówka szkolna, sklepik wraz z kawiarenką, radiowęzeł szkolny i szatnie wyposażone w dwuosobowe szafki. Największą zaletą II LO są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą małą społeczność szkolną.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna. W II LO działa Szkolny Klub Wolontariatu współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem Honorowych Dawców Krwi. Młodzież rokrocznie uczestniczy w kwestach na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie, w kwestach na rzecz renowacji starego cmentarza, jest dwukrotnym laureatem konkursu „Poszukiwacze zaginionych baterii”, ściśle współpracuje z krośnieńskim „Caritasem” m. in. aktywnie uczestnicząc w Krośnieńskich Polach Nadziei, włącza się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szczególnie osobliwą akcją charytatywną prowadzoną przez naszych uczniów jest realizacja programu „Adopcja serca” polegająca na pomocy dzieciom z Afryki znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Obecnie pomagamy dwóm chłopcom z Konga dzięki czemu mogą się uczyć i mają szanse normalnie żyć. Listy, które otrzymujemy od chłopców, a także wydruk ich osiągnięć szkolnych potwierdzają celowość naszej akcji. W działalności wychowawczej kształtujemy pracowitość, rzetelność, szczerość i wzajemną życzliwość. Prowadzimy także różnorodną działalność profilaktyczną, w 2013 r. Szkoła uczestniczyła w akcji "Warto Być Dobrym".

Szkoła odnosi liczne sukcesy w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach czy turniejach także na szczeblu centralnym. W ostatnich 5 latach nasi uczniowie uczestniczyli w etapach centralnych Olimpiady Chemicznej, Historycznej, Języka Łacińskiego, Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Społeczno-Prawnej, Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ( w 2015 r. 2 finalistów etapu centralnego), Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”, konkursie „Wiedzy o Mediach"; kilkunastu uczniów uzyskało tytuł laureata na szczeblu centralnym. W ostatnich 3 latach młodzież II LO wielokrotnie zdobywała tytuł laureata w konkursach matematycznych o zasięgu wojewódzkim. Nasi uczniowie rokrocznie nagradzani są przez Prezydenta Miasta Krosna za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne, są także stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna, obecnie 22 uczniów pobiera stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (75 osób w ostatnich 3 latach). Najlepsi uczniowie otrzymują Medal Szkoły „Za wybitne osiągnięcia”. To wszystko stanowi  „magnes”, który przyciąga do nas absolwentów gimnazjów, czego potwierdzeniem jest rokrocznie duża ilość kandydatów i wysokie progi punktowe podczas rekrutacji. Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Nasi absolwenci są studentami najlepszych polskich uczelni, ponad 90% kontynuuje naukę na dziennych studiach stacjonarnych, głównie w Krakowie, w ostatnim roku 100 % absolwentów dostało się na studia wyższe. Największe sportowe sukcesy to VI m. ( 2014 ) III m. ( 2012 ) , IV m. ( 2011  ) w Mistrzostwach Polski naszych tenisistów stołowych.

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/15 jest zróżnicowana, oferta przedmiotów  nauczana w zakresie rozszerzonym jest bardzo bogata, każdy kierunek posiada swoją specyfikę i oryginalne rozwiązania stworzony z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności. Kilka zdań na temat każdego kierunku przedstawiamy poniżej, więcej informacji ( plany nauczania, filmy promocyjne, losy absolwentów, szczegóły związane z naborem, sukcesy i aktualności ) można znaleźć na naszej stronie internetowej WWW.2lokrosno.strefa.pl do odwiedzania której wszystkich serdecznie zapraszamy:

Klasa I a o profilu matematyczno- fizycznym ( rozszerzenie: fizyka, matematyka, informatyka ) przygotowuje do studiów na kierunkach ścisłych ( matematyka, informatyka, fizyka ) i technicznych ( do najchętniej wybieranych przez absolwentów II LO należą: architektura, budownictwo, geodezja, inżynieria, logistyka, mechanika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji ). Absolwenci  najchętniej wybierają UJ Kraków, AGH Kraków, Politechnikę Krakowską i Rzeszowską. W tej klasie oprócz dużej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów rozszerzonych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów chcących jeszcze bardziej pogłębiać swoją wiedzę wprowadziliśmy - z myślą o przyszłych studentach uczelni politechnicznych - w kl. II i III zajęcia uzupełniające „Podstawy technicznego języka angielskiego na lekcjach fizyki”. Przez dwa lata odbywać się będą dodatkowe lekcje fizyki w języku angielskim. W realizacji tych zajęć posiadamy duże doświadczenie, a jednocześnie jesteśmy pionierami na krośnieńskim rynku w realizacji takiej oferty. Chcemy pomóc naszym absolwentom, aby w przyszłości łatwiej mogli „zdobywać Europę” uczestnicząc np. w różnego rodzaju wymianach studenckich czy programach stypendialnych. Warto, naprawdę warto skorzystać z takiej oferty. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i najlepszą kadrę do nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Oferujemy dodatkowe zajęcia: kółka zainteresowań ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych, zajęcia laboratoryjne i praktyczne we współpracy z uczelniami wyższymi Krakowa i Rzeszowa, rok zerowy z AGH dla uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką i fizyką. Z tego kierunku rekrutują się laureaci wielu konkursów matematycznych: Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. H. Steinhausa, Konkursu Matematycznego im. J. Marszała oraz Ogólnopolskiej Olimpiady „O złoty indeks AGH”

Klasa I b  o profilu ekonomiczno-geograficznym ( rozszerzenie: geografia, matematyka ) jest drugą klasą z poszerzoną matematyką – podstawowym przedmiotem dla przyszłych ekonomistów. Oprócz kierunków ścisłych i technicznych uczniowie tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych: ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, geodezja i kartografia, stosunki międzynarodowe ekonometria, gospodarka przestrzenna. Jako zajęcia uzupełniające zaoferujemy uczniom do wyboru w klasie II i III informatykę zmodyfikowaną o kształtowanie umiejętności przydatnych w ekonomii np. elementy statystyki czy rachunkowości lub zwiększenie ilości godzin na język angielski, geografię czy matematykę. W ramach zajęć uzupełniających z ekonomii doskonalone będą praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, oferujemy także szereg dodatkowych zajęć współpracując m. in. z bankami czy innymi podmiotami gospodarczymi. Warto dodać, że geografia to jeden z najlepiej zdawanych przedmiotów w II LO na poziomie rozszerzonym stąd zmiana nazwy profilu ( dawniej proekonomiczny ), która uwzględnia „wagę” przedmiotu.  Z tego kierunku rekrutuje się wielu laureatów konkursów czy olimpiad o tematyce ekonomicznej m. in. Olimpiada Przedsiębiorczości, Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, Konkurs Wiedzy o Bankowości. Uczniowie szczególnie zainteresowani matematyką uczestniczą w zajęciach roku zerowego AGH. Warto podkreślić, że z kierunków z poszerzoną matematyką najwięcej absolwentów dostaje się na studia pierwszego wyboru.

Klasa I c  o profilu humanistyczno-prawniczym ( rozszerzenie: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie ) przygotowuje na studia typowo humanistyczne ( filozofia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo, filologia polska ) i kierunki społeczno –polityczne ( politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo publiczne, psychologia, pedagogika, komunikacja społeczna ). To klasa dla typowych humanistów. W ramach języka polskiego nauczanego na poziomie rozszerzonym dodatkowo odbywają się zajęcia z retoryki,  kultury żywego słowa i teatrologii.  Historia i wiedza o społeczeństwie są wiodącymi przedmiotami, które solidnie przygotowują do studiów prawniczych. Prowadzimy wiele dodatkowych zajęć przygotowujących do licznych konkursów humanistycznych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych.  Dopełnieniem i cennym uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest bogata oferta kół zainteresowań o tematyce humanistycznej m. in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, kabaret szkolny czy kultura antyczna oraz typowe koła przedmiotowe. Edukacja humanistyczna  wzbogacona jest o lekcje muzealne, biblioteczne, spotkania z  „ciekawymi ludźmi”, udział w rozprawach sądowych. Najlepsi uczestniczą w Olimpiadach: Historycznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i wielu konkursach organizowanych dla humanistów.

Klasa I d  o profilu dziennikarsko-językowym ( rozszerzenie: historia, język angielski, język niemiecki lub język francuski ) cieszyła się zawsze dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjum. Jest to drugi kierunek humanistyczny, ale bardzo specyficzny – stąd rekrutują się dziennikarze szkolnej gazety „Klan” czy uczniowie współtworzący stronę internetową Szkoły w ramach technologii informacyjnej dla dziennikarzy. W świat mediów wprowadzą zajęcia uzupełniające: literatura obca i edukacja dziennikarska gdzie uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza od A do Z, nauczą się warsztatu dziennikarskiego także od strony technicznej, poznają elementy kultury żywego słowa i teatrologii. Uczniowie mają także możliwość publikowania swojej działalności reporterskiej na stronie internetowej Szkoły oraz pracy w teatrze obcojęzycznym „Vacuum”. Wielu uczniów tej klasy uczestniczyło w wymianie z zagranicznymi partnerami. Podczas kilkudziesięciu prezentacji jakie już się odbyły w czasie spotkań w różnych krajach nasi uczniowie językowo zawsze świetnie sobie radzili. Jest to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć kreatywności i mają dużo pomysłów, które chcieliby w szkole realizować. Nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz kształcenie różnorodnych kompetencji w ramach zajęć uzupełniających oraz duża oferta dodatkowych zajęć zapewni harmonijny rozwój każdemu uczniowi. Swoje umiejętności uczniowie prezentują odnosząc sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach. Główne kierunki studiów wybierane przez absolwentów klasy „d” to : filologia polska, angielska, germanistyka, inne filologie, a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne

Klasa  I e o profilu promedycznym ( biologia, chemia ) przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie planują zdawać fizyki na maturze. Dzięki rozszerzeniu tylko dwóch przedmiotów: biologii i chemii, będą one realizowane w dużym wymiarze godzin co pozwoli znakomicie przygotować się do matury, a jednocześnie istnieje czas na organizowanie zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W tej klasie planuje się dodatkowe zajęcia uzupełniające m. in. fizyka medyczna. Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa.  To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie. Wielu uczniów uczestniczy w zajęciach terenowych i realizuje programy ekologiczne we współpracy z różnymi podmiotami. Z tego kierunku rekrutuje się największa ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. 

Klasa  I  f  o profilu promedycznym ( rozszerzenie: biologia, chemia, fizyka ) poszerza 3 przedmioty przyrodnicze: biologię, chemię i dodatkowo w odróżnieniu od klasy I e – fizykę. Zróżnicowana oferta dla kierunku promedycznego związana jest z małą ilością uczniów wybierających fizykę na maturze. Dlatego tą klasę warto wybrać w przypadku gdy fizyka będzie zdawana podczas egzaminu maturalnego, pomoże łatwiej zaaklimatyzować się na studiach czy po prostu pomoże lepiej zrozumieć prawa rządzące w przyrodzie. Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia, biofizyka i fizyka medyczna. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa oraz zajęcia terenowe. To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i lubiących eksperymenty. Z tego kierunku rekrutuje się największa ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych. Szczególnie zainteresowani biorą udział z sukcesami w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym,  Podkarpackim Konkursie Chemicznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O złoty indeks AGH” w kategorii fizyka. 

 

  II LO to szkoła dla wszystkich, którzy chcą i lubią się uczyć, dla ambitnych, otwartych, krytycznych i chcących spełniać swoje marzenia młodych ludzi.  

 


Google+
Udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym zaowocował spersonalizowanym LOGO dla szkoły z najwyższą lokatą
Portal INTERIA.PL
Newsy z Gablotki Szkolnej
>>Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2015<<
>> Arkusz klasyfikacji półroczej 2015<<<
>>Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2014<<
>> Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2013<<<
>>> Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2012<<<
>>> Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2011<<<
>>> Arkusz klasyfikacji końcoworocznej 2010<<<
II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting