Koła zainteresowań

Oferta zajęć pozalekcyjnych w II LO  w Krośnie w roku szk. 2016/17

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Termin

Sala

Kółko języka angielskiego

Elżbieta Baran

;

;

Monika Karnas

;

;

Tomasz Kasprzyk

;

Beata Kijowska

;

Irena Kolanko

;

;

Agnieszka Trybus-Gorczyca

Wtorek 14.10-14.55 II e, f

Piątek, 14.10-14.55 II e, f

;

Środa, 7.10-7.55 III c

Piątek, 7.10-7.55 III a

;

Środa, 9.45-10.30 kl. II

;

Środa, 7.10-7.55, III b, f

;

Poniedziałek, 11.25-12.10, III b

Piątek, 12.30-13.15 III a

;

Wtorek, 8.00-8.45 III e

25

25

;

25

25

;

Kor.

;

20

;

5

7g

;

25

Kółko języka francuskiego

Edyta Janusz

;

Beata Rachwał

Środa, 9.45-10.30  III d

;

Poniedziałek, 8.00-8.45, II c

Czwartek, 12.30-13.15, kl. II

24 SP

;

Kor. II p.

Kor. II p.

Kółko języka niemieckiego

Anna Hadel

Środa, 14.10-14.55 II b, II e

Środa, 9.45-10.30 III d

14

24 SP

Chór

Mateusz Suchodolski

Sobota (doraźnie)

Kor.

Kółko ekonomiczne

Zbigniew Suchodolski

Sobota (doraźnie)

25

Robotyka

Ryszard Solecki

Czwartek, 7.10-7.55

4

Teatr „Vacuum” – grupa
kabaretowa i grupa
ekspresji tanecznej

Anna Przybyłowicz

Sobota (doraźnie)

Kor.

Kółko fizyczne

Irma Szott

;

;

Sławomir Bloch

Czwartek, 12.10-14.05 III a

Sobota, doraźnie II a

;

Czwartek, 7.10-7.55

14

;

;

22

Kółko chemiczne

Agata Chodorowicz-Bąk

Monika Serwatka

Poniedziałek, 8.00-8.45 III e

Środa, 15.00-15.45

24

24

Kółko ekologiczne

Maciej Guzik

Poniedziałek, 14.10-14.55

5

Kółko geograficzne

Tatiana Gonet

Środa, 13.20-14.05, kl. III

Kor. II p.

Kółko biologiczne

Maciej Guzik

;

;

Tomasz Szarłowicz

Czwartek

Piątek

;

Piątek, 8.50-9.35

13

35

;

31

Kółko informatyczne

Małgorzata Dzierwa

Wtorek, 14.10-14.55

4

Kółko matematyczne

Beata Czuba

;

;

;

;

Mariola Jastrzębska

;

;

Stanisław Józefczyk

;

;

Jolanta Mięsowicz

Poniedziałek, 8.00-8.45 II c

Czwartek, 8.00-8.45 III a

Środa, 11.25-12.10 I a

Piątek, 13.20-14.05 II a

;

Środa, 8.50-9.35 III d

Czwartek, 9.45-10.30 III e, f

;

Wtorek, 7.10-7.55 II d

Czwartek, 7.10-7.55 Kl. hum.

;

Poniedziałek, 10.35-11.20 III b

Środa, 7.10-7.55 I b

31

22

7 g

35

;

Kor. I p

;

7 g

10

10

;

Kor. I p.

16

Kółko historyczne, wos

Lucjan Dynowski

;

Elżbieta Longosz

;

;

;

Elżbieta Świstak

Czwartek, 8.00-9.35 hist. Kl. III

;

Czwartek, 8.50-9.35 wos.

Środa, 7.10-7.55, hist.

;

;

Czwartek, 7.10-7.55 (wos) II d

Środa, 8.50-9.35 (wos)II d

Kor.

;

5

11

21

;

20

K II p.

Kółko języka polskiego

Renata Pernal

;

;

Lucyna Klein

;

;

;

Arkadiusz Prajsnar

Środa, 13.20-14.05, OLiJP

Czwartek, 7.10-7.55, III p. rozsz.

;

Czwartek, 14.10-14.55, III p. podst.

Czwartek, 8.00-8.45 III p. rozsz.

Czwartek , 8.50-9.35

;

Sobota ,9.00-12.00, kl. III

Kor. II p.

20

;

Kor. I p.

35

35

;

16

SKS piłka nożna

Wojciech Wilk

Piątek 13.30-16.00 (co drugi tydzień)

Orlik

SKS piłka nożna

Tomasz Zając

Piątek 13.30-16.00 (co drugi tydzień)

Orlik

Informacje na temat szczegółów prowadzonych zajęć można uzyskać bezpośrednio u prowadzących zajęcia. Uczniowie zainteresowani innymi zajęciami proszeni są o zgłaszanie swoich propozycji dyrekcji II LO. Serdecznie zapraszamy do korzystania z dodatkowej oferty, wszystkie zajęcia pozalekcyjne są otwarte dla każdego ucznia.