Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Wersja do pobrania.

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów

ORGANIZATOR
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE
KISIELEWSKIEGO 18
38-400 KROSNO

I. Cele konkursu:

- doskonalenie znajomości języka niemieckiego;
- motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
- propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;
- nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej z województwa podkarpackiego.
Ponadto uczniowie, którzy przebywali dłużej niż dwa lata w krajach niemieckojęzycznych nie mogą wziąć udziału w konkursie.

IV. Zakres programowy

Testy konkursowe  do I etapu przygotowują nauczyciele uczący we własnym zakresie.
Testy konkursowe  do II etapu przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe będą obejmować:
- poszerzony materiał leksykalny i gramatyczny nauczany na lekcjach języka niemieckiego w szkole;
- materiał leksykalny i gramatyczny oparty na niemieckojęzycznych stronach internetowych;
- informacje o krajach niemieckojęzycznych;
- informacje o życiu i twórczości Jacoba i Wilhelma Grimmów.

V. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) organizowany przez nauczycieli w danej szkole we własnym zakresie oraz etap wojewódzki w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie.

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Szkoły biorące udział w konkursie powinny przeprowadzić I etap w lutym danego roku szkolnego (w przypadku małej ilości zgłoszeń możliwe jest przystąpienie od razu do etapu drugiego). Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska dwóch najlepszych uczniów  z klas młodszych (siódmych w szkole podstawowej) i  dwóch z wyższych (łącznie 4 osoby) należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl do 10 dni roboczych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników.

Etap II
Finał konkursu odbywa się w marcu danego roku (szczegółowe terminy zostaną podane później) w  Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Czas trwania tej części konkursu to 45 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru, tekstu z lukami oraz informacji o krajach niemieckojęzycznych w formie zadań wielokrotnego wyboru. W finale bierze udział czterech najlepszych uczniów z każdej szkoły (dwóch z klas młodszych i dwóch z klas wyższych) wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

VI. Nagrody

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie językowym w Success School of English w Krośnie. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród w MZS nr 4. Konkurs jest wpisany na listę Kuratorium Oświaty, dlatego finaliści otrzymają dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych.

VII. Jury

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury składające się z  nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej

www.gimnazjum4krosno.pl oraz www.2lokrosno.strefa.pl.

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu, o której powiadomi zainteresowane strony;
- w trakcie konkursu sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący jury i organizator;
- zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl
- w razie pytań i problemów dotyczących organizacji proszę kontaktować się elektronicznie z organizatorami mzs4krosno@poczta.onet.pl (gimnazja: mgr Elżbieta Witalis tel.134368286), drulokro2@wp.pl (szkoły średnie: mgr Anna Przybyłowicz tel. 134324559)

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Krosna, Ambasada Austrii, Agnieszka Arzt - Ambasador Szwajcarii w Polsce, Goethe Institut Kraków.

Główną nagrodą jest półroczny kurs językowy
ufundowany przez Roberta Tomasiewicza - Dyrektora
SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH - Szkoły Języków Obcych w Krośnie.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, w tym pendrivy, książki oraz dyplomy.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz