Losy absolwentów 2011

201 uczniów II LO przystąpiło do matury w maju 2011 i wszyscy (!) studiują dzisiaj na wyższych uczelniach. Zbliża się pierwsza sesja egzaminacyjna, ściskamy za nich kciuki. Najwięcej naszych absolwentów znalazło się w Krakowie - 92 studentów, najchętniej wybieraną uczelnią - Uniwersytet Rzeszowski ( 33 osoby ), a najczęściej wybieranym kierunkiem - prawo ( 17 osób ).