Numer konta Rady Rodziców.

PKO SA   I Oddział w Krośnie

Nr konta:     61 1240 2311 1111 0000 3881 0419

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna