Absolwentów szkół podstawowych prosimy o składanie kompletu dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyplomy i zaświadczenia osiągnięć wymienionych na świadectwie, inne dokumenty) w dniach 6-10 lipca w godz. 8.00-15.00 na korytarzu na parterze w segmencie liceum.