Zdalne nauczanie decyzją MEN zostało przedłużone do 24 maja. W związku z przesunięciem egzaminu maturalnego na czerwiec dni wolne od zajęć dydaktycznych planowane w naszej szkole na 4-6 maja zostają przesunięte na inny termin (prawdopodobnie 8-10 czerwca). Nowy podział godzin obowiązuje od 27 kwietnia zostanie opublikowany na stronie Szkoły.