26 października (środa) o godz. 17.00 odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas. Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami dyżurują w pokoju nauczycielskim w godz. 17.00-18.00.