Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej

Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Konstytucji 3-Maja 

ORGANIZATORZY KONKURSU w osobach  

mgr Monika Guzik

mgr Dorota Łopuszańska – Patrylak

Zapraszają do udziału w

Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej

dla szkól podstawowych i ponadpodstawowych

Let’s sing in English

Poniżej zamieszczamy wszelkie informacje potrzebne do zgłoszenia udziału w konkursie:

Regulamin_Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej 2020

Karta_zgłoszenia

Oświadczenie do Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej.doc-skonwertowany

WZÓR OPISU PŁYTY

21.04 - klasyfikacja uczniów klas IV.

27.04 - Akademia z okazji Święta 3 Maja.

28.04, godz. 12.00 - pożegnanie maturzystów w RCKP.

2.05, 4.05, 5.05, 8.05, 9.05 - dni wolne od zajęć dydaktycznych w II LO

4.05-23.05 - egzamin maturalny

6.01 Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć,  11.o1 klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej,  11.01 (środa), godz. 17.00 - wywiadówki podsumowujące I semestr,  16- 27.01 - ferie zimowe, 30.01 - początek II semestru

 

Zarządzenie Nr 3/2022/23 z dnia 22.09.2022 r. (II LO)

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6.10.2010) ustalam po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w II LO w Krośnie w roku szk. 2022/23:

  1.    31 października 2022
  2.    2 maja 2023
  3.    4, 5, 8, 9 maja 2023 (egzamin maturalny)
  4.    9 czerwca 2023