Innowacja pedagogiczna z historii

Innowacja pedagogiczna z historii

W ramach innowacji pedagogicznej z historii klasa IIIc o kierunku humanistyczno-prawniczym zwiedzała z Muzeum Podkarpackim w Krośnie wystawę czasową pt. “Obok Orła Znak Pogoni”. Została zorganizowana w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Uczniowie podziwiali pamiątki i dowiedzieli się wielu ciekawostek z historii tego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna