Klasyfikacja za I semestr

7 lutego zakończyliśmy w "Dwójce" pierwszy semestr. Sklasyfikowano wszystkich 771 uczniów. Najlepszą średnią uzyskała klasa II b i I f - 4,41 przed I c - 4,38 i III a - 4,34. Średnia szkoły wynosi - 4,14. Najlepszą frekwencję osiągnęła I g - 93,6% przed I b - 93,3% oraz I f - 93,2%. (średnia frekwencja w szkole wyniosła - 90,2%. 91 uczniów uzyskało średnią 4,75 i więcej (I f - 9, II f - 7, II b, III a - 6).


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna