Kolejne laury humanistów…

Nasi humaniści po raz kolejny zdobywają nagrody nie tylko w konkursach lokalnych, ale też ogólnopolskich.
Bernard Chrunik (IIIC) zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Płynąć pod prąd" współorganizowanym przez Stowarzyszenie Ojczyzna- Polszczyzna we Wrocławiu pod honorowym patronatem prof. Jana Miodka. 
Milena Mnich
(ID) i Sebastian Częczek (IIIC) zostali wyróżnieni w Konkursie ortograficznym- Dyktandzie PWSZ w Krośnie.
Opiekunem uczniów jest p. Renata Pernal.

Gratulacje!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna