Komunikat w sprawie zmiany harmonogramu zajęć w szkole

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Krośnie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji

oraz przerw międzylekcyjnych

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

zarządzam, co następuje:

W związku z sytuacją epidemiczną od 1 września 2020 r. wprowadzona zostaje zmiana w godzinach rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych. Druga przerwa zostaje skrócona o 5 minut, a wprowadza się dwie przerwy obiadowe po 15 minut.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych będą odtąd następujące:

 

0. godzina lekcyjna 7:10 – 7:55
przerwa 7:55 – 8:00
1. godzina lekcyjna 8:00 – 8:45
przerwa 8:45 – 8:50
2. godzina lekcyjna             8:50 – 9:35
przerwa 9:35 – 9:40
3. godzina lekcyjna             9:40 – 10:25
przerwa 10:25 – 10:30
4. godzina lekcyjna             10:30 – 11:15
przerwa 11:15 – 11:20
5. godzina lekcyjna             11:20 – 12:05
przerwa 12:05 – 12:20 (przerwa 15-minutowa)
6. godzina lekcyjna             12:20 – 13:05
przerwa 13:05 – 13:20 (przerwa 15-minutowa)
7. godzina lekcyjna             13:20 – 14:05
przerwa 14:05 – 14:10
8. godzina lekcyjna             14:10 – 14:55
przerwa 14:55 – 15:00
9. godzina lekcyjna              15:00 – 15:45
przerwa 15:45 – 15:50
10. godzina lekcyjna             15:50 – 16:35

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor MZS Nr 4 w Krośnie

Witold Deptuch

 

 

 

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna