Konkurs „An der KUL ist Deutsch cool!”

W dniu 14.12.2018 odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich szkół kończących się egzaminem maturalnym,
które znajdują się na terenie Polski.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w etapie ogólnopolskim otrzymują indeksy na studia na kierunku filologia germańska w
IFG KUL.

Lauraci etapu szkolnego:

Miejsce I
Mikołaj Zajdel IIId (naucz. mgr Anna Hadel)

Miejsce II
Roksana Cypcar IId
Ewa Meichtry Ie (naucz. mgr Anna Przybyłowicz)

Miejsce III
Julia Kuźnar IId
Laura Woźniak IId (naucz. mgr Anna Przybyłowicz)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna