Konkurs języka niemieckiego – etap szkolny rozstrzygnięty !

W dniu 15.02.2017 odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych a odbywa się na dwóch poziomach: poziom pierwszy – gimnazja, poziom drugi - licea (oddzielnie klasy pierwsze, oddzielnie klasy drugie i trzecie).
Celami głównymi konkursu jest doskonalenie znajomości języka niemieckiego oraz motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.

Główną nagrodą jest półroczny kurs językowy ufundowany przez Pana Roberta Tomasiewicza – Dyrektora SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH w Krośnie. Patronat nad konkursem objęli również Prezydent Miasta Krosna i Ambasada Szwajcarii w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, w tym pendrivy, książki oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów i prywatnych sponsorów.
Etap wojewódzki odbędzie się dnia 15.03.2017 w MZS nr 4 w Krośnie.

W tym roku najlepszymi okazali się i jednocześnie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego:
Klasy pierwsze:
I miejsce Kateryna Melnyk - kl. I f
II m. Dominika Karnas - kl. I a
III m. Mikołaj Zajdel - kl. I d

Klasy drugie i trzecie:
I miejsce Artur Turek
II m. Julia Dereniowska
III m. Weronika Mazurek

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna