Lekcja otwarta na temat 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego na Podkarpaciu.

Lekcja otwarta na temat 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego na Podkarpaciu.

Dnia 7 lutego 2023 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładach Pani Ewy Bereś oraz Pana Zbigniewa Suchodolskiego wygłoszonych z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Wydarzenie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie. Pani Bereś przedstawiła przebieg powstania styczniowego na terenie naszego regionu, a Pan Suchodolski podzielił się z nami historią swojego pradziadka Leopolda, który uczestniczył w tym zrywie narodowowyzwoleńczym.

Po wygłoszeniu tych prelekcji został zorganizowany quiz z nagrodami, które zostały ufundowane przez PCEN oddział w Krośnie.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna