Odbiór zaświadczeń z OKE dla maturzystów

5 lipca (poniedziałek) w godz. 9.00-12.00 będzie można odebrać w szkole zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego:

sala nr 16: klasa III a , III b (nr z dziennika 1-20)

sala nr 50: klasa III b (nr 21-34, kl. III c (nr 1-20)

sala nr 13: klasa III c (nr 21-32), III d, III e (nr 1-21)

sala nr 41: klasa III e (nr 22-35), III f

sala nr 8: absolwenci z lat ubiegłych

Po tym terminie zaświadczenia będzie można odebrać w sekretariacie II LO

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna