Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Z okazji obchodzonego od 2011 r. 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole odbyło się spotkanie ze świadkiem historii oraz dzieckiem Żołnierzy Wyklętych- Panem Januszem Niemcem. W spotkaniu uczestniczyli też uczniowie i nauczyciele ze SP nr 6 w Krośnie, SP z Dukli i Kopytowej oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie.
Janusz Niemiec, właściwie Janusz Żubryd (ur. w 1941 w Sanoku), to inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny, syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jako kilkuletnie (4 i 5 lat) dziecko, w związku z działalnością zbrojną swego ojca, był aresztowany przez ówczesną komunistyczną władzę pod zarzutem „współdziałania z bandą Żubryda”. Dlatego historycy określają go mianem „najmłodszego więźnia politycznego PRL”
Antoni Żubryd, ps. „Zuch”, „Orłowski”. był podoficerem piechoty Wojska Polskiego, oficerem Narodowych Sił Zbrojnych i dowódcą oddziału partyzanckiego NSZ zwanego Samodzielnym Batalionem Operacyjnym NSZ kryptonim „Zuch”. Oddział składał się z byłych partyzantów AK oraz dezerterów z LWP, MO, UB. Celem oddziału Żubryda był prowadzenie walki z władzą ludową komunistów w „oczekiwaniu na kolejną wojnę oraz przejęcie władzy przez Rząd Londyński”, a także” obrona ludności przed bandami ukraińskimi”. Batalion działał od czerwca 1945 do końca 1946 na terenie powiatów leskiego, sanockiego oraz brzozowskiego.
Antoni Żubryd wraz z żoną został zamordowany w październiku 1946 w Malinówce. z polecenia władz UBP. Ich ciał do tej pory nie odnaleziono, a ich morderca Jerzy Vaulin nigdy nie odpowiedział za swoją zbrodnię.
Dzięki niezwykle ciekawej i przejmującej w swej wymowie prelekcji, której towarzyszyła prezentacja zdjęć oraz film pt. „List do syna”, uczniowie i nauczyciele mogli poznać tragiczne losy nie tylko rodziny Żubrydów, ale też Polski i Polaków po II wojnie światowej.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna