Poznaliśmy wyniki matur

3 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 192), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła 98,4% ( w kraju tylko 79,7%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: język polski - 63,3% ( w kraju - 55%), matematyka - 70,6% ( w kraju - 56%), język angielski - 81% ( Polska - 73%), język niemiecki - 80% (Polska - 61%). Równie dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Najlepiej już tradycyjnie wypadła geografia - 50,9% (średnia krajowa - 30%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano również z języka niemieckiego (o 14%), matematyki (o 13%), fizyki (o 13%), historii (o 10%). Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy  absolwentów  klas III na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się 17 września (poniedziałek) o godz. 17.00

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna