Poznaliśmy wyniki matur

4 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 190), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre.  Zdawalność wyniosła 98% ( w kraju tylko 80,5%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową:matematyka - 76,4% ( w kraju - 58%), język angielski - 85,2% ( Polska - 72%), język polski - 54,2% ( w kraju - 52%) język niemiecki - 78% (Polska - 61%). Równie dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Najlepiej już tradycyjnie wypadła geografia - 45,7% (średnia krajowa - 29%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano również z matematyki (o 15%), języka polskiego (o 13%), informatyki (o 12%), biologii (o 10%), języka niemieckiego (o 8%)Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy  absolwentów  klas III na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się 16 września (poniedziałek) o godz. 17.00

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna