Poznaliśmy wyniki matur

11 sierpnia (wreszcie) CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 190), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła ponad 95% ( w kraju tylko 74%, w samych liceach 81%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: matematyka - 68% ( w kraju - 52%), język angielski - 84% ( Polska - 71%), język polski - 61% ( w kraju - 52%). Równie bardzo dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tym razem najlepiej wypadł język polski - średnia aż 76,5% (w kraju 57%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano również z fizyki (o 15%), biologii (o 13 %), wiedzy o społeczeństwie (o 12%), języka niemieckiego (o 11%), geografii i chemii (o 10%) i matematyki (o 7%). Jeszcze lepsze wyniki były z takich przedmiotów jak filozofia (średnia wyższa od krajowej o 23%), informatyka (o 19%) czy historia sztuki (też o 19%), ale tu za mało osób zdawało, by uznać te wyniki za istotne statystycznie. Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy absolwentów klas III na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się ( mamy nadzieję, że tym razem koronawirus nam nie przeszkodzi ) w połowie września, szczegółowy termin podamy wkrótce.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna