Poznaliśmy wyniki matur

5 lipca  CKE opublikowała wyniki egzaminu maturalnego. W naszej Szkole do matury przystąpili wszyscy uczniowie (łącznie w 6 klasach - 196), wyniki, które uzyskali są bardzo dobre. Zdawalność wyniosła  98,5% ( w kraju tylko 74,5%, w samych liceach 81%), a wyniki z przedmiotów obowiązkowych znacznie przewyższają średnią krajową: matematyka - 76% ( w kraju - 56%), język angielski - 89% ( Polska - 75%), język polski - 65% ( w kraju - 55%). Równie bardzo dobre wyniki zanotowano z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tym razem najlepiej wypadła geografia- średnia 49% (w kraju 33%). Wyniki znacznie lepsze od średniej krajowej uzyskano również z chemii i wiedzy o społeczeństwie (o 12%), matematyki  (o 10 %), biologii (o 9%). Jeszcze lepsze wyniki były z  informatyki (średnia wyższa od krajowej o 27%),  ale tu za mało osób zdawało ( tylko 3), by uznać te wyniki za istotne statystycznie. Maturzystom życzymy, aby wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły dostać się na wymarzone studia.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy absolwentów klas III na spotkanie z wychowawcami w Szkole, które odbędzie się  w połowie września, szczegółowy termin podamy wkrótce.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna