“Przyszli zobaczyć Poetę…” i zadać ważne pytania

Jak to jest - być poetą? Jak wyglądają pierwsze próby tworzenia? Jak radzić sobie z tworzywem - tzn. słowem? Natchnienie i "chwytanie chwili" czy też mozolna praca? Po jakie lektury sięga poeta i co sądzi o wpływie tych szkolnych na wyobraźnię i rozwój intelektualny ucznia...? Gdzie szuka inspiracji poetyckiej - jeśli jej szuka... Może inspiracją staje się to, co niesie życie...
Te i wiele innych pytań mieli okazję zadać uczniowie klasy I c, I e, II d i III d gościowi, który odwiedził II Liceum Ogólnokształcące 20 listopada 2017r.
Pan Jan Tulik to autor wielu zbiorków poetyckich, np. "Ocalone drzewo", "Godzina drogi", "Kaligrafia zdziwienia", "Sonety na użytek domowy", "Nocny deszcz", prozy oraz dramatu pt. "Kontynenty", ale też szkiców literackich, recenzji, słuchowisk radiowych...
Jego utwory były tłumaczone na kilkanaście języków a On sam wielokrotnie nagradzany.
Słowa niewiele są warte bez "swoich luster" - dlatego spotkanie Poety i odbiorców wierszy ma szczególne znaczenie dla obu stron.
Panu J.Tulikowi dziękujemy za spotkanie a wszystkich zachęcamy do lektury Jego tekstów.
Wybrane wiersze recytowały: Natalia Szelc (Ic) i Kinga Brulińska (IId)
Fotoreportaż - Dominika Gorczyca (IId)

Renata Pernal

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna