Rekrutacja 2019 – podsumowanie

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 9 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 194 uczniów po gimnazjum i 195 po szkole podstawowej, z czego aż 84% zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Ponad 85% uczniów ukończyło gimnazjum z wyróżnieniem, szkołę podstawową - 80%. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 149,3 pkt. po gimnazjum i 150,5 po szkole podstawowej. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego -  ponad 74 pkt. , podobnie jak po szkole podstawowej. Najwięcej uczniów w klasach I  rekrutuje się z Gimnazjum nr 4 w Krośnie oraz  z SP Nr 15 w Krośnie czyli ze szkół, które wchodzą w skład naszego Zespołu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna