Rekrutacja 2020 – podsumowanie

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 21 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 165 uczniów, z czego ponad 97% zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Prawie 80% uczniów ukończyło szkołę podstawową z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 146,5 pkt. czyli nieco niższy niż rok temu. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty -  ponad 72 pkt. (niższy o 2 pkt. niż roku temu , ale też wyniki egzaminu były znacznie niższe niż w ub. roku. Najwięcej uczniów w klasach I  rekrutuje się  z SP Nr 15 w Krośnie czyli ze szkoły, która wchodzi w skład naszego Zespołu (26 uczniów czyli prawie 16% ogółu przyjętych).

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna