Rekrutacja do klas I

Tradycyjnie publikujemy wyniki rekrutacji do klas I - stan na dzień 15 września. Ostatecznie w klasach I uczy się 196 uczniów, z czego 81% zgodnie ze swoją pierwszą preferencją. Prawie 85% uczniów ukończyło gimnazjum z wyróżnieniem. Średni wynik punktowy naszego ucznia wynosi 147 pkt., a średni wynik egzaminu gimnazjalnego - 76 pkt. najwięcej uczniów w klasach I już tradycyjnie rekrutuje się z Gimnazjum nr 4 w Krośnie

Wyniki rekrutacji do klas I w roku szk. 2016/17 – stan na 15.09.2016

Klasa Ilość uczniów Średnia ilość
punktów
z egzaminu
gimnazjalnego
Świadectwa
gimnazjalne
z wyróżnieniem
Ilość kandydatów,
którzy wybierali
I LO jako
pierwszą szkołę
I a ( mat.-fiz.) 33 82 ( -2 w por. z ub. rokiem) 27 29
I b ( geo- ekon. ) 33 75 ( +2 ) 28 29
I c ( hum- prawn.) 30 74 ( +3 ) 25 23
I d ( dz. – jęz.) 32 71( -1 ) 19 22
I e ( pro- med.) 34 77 ( 0) 34 26
I f ( pro- med.) 34 80( +13 ) 33 30
Razem: 196 76,4( +2,4 ) 166(84,2%) , w ub. roku 83,3% 159-80,6% (w ub. roku 84,4%)

 

Klasa ilość kandydatów

z pierwszej preferencji

próg punktowy średni wynik
I a ( mat.-fiz.) 42 (-15 )   133 ( -12 ) 153(-7)
I b ( geo-ekon.)  38 ( -1 ) 130 ( +2) 143 (-1)
I c (hum.prawn.) 46 ( -7 )  138 ( +7 ) 146 (+3)
I d ( dz.-jęz.) 31 ( -14 ) 122( -8 ) 137 (-5)
I e ( promed.)              61 ( -4)  142 ( +4 ) 149 (+4)
I f ( promed.) 45 ( +30 ) 144( +19) 156(+21)
263 ( -11 ) -6 147,3 ( w ub. roku 144,4)

Gimnazja, z których rekrutują sie uczniowie klas I ( w nawiasach – porównanie z rokiem ubiegłym  wybranych gimnazjów )

Gimnazjum Ilość uczniów
Krosno Nr 4 (+10) 33
Krosno Nr 3 (-2) 17
Iwonicz (+6), Jedlicze (+3), Korczyna (+4) 12
Świerzowa Polska (+4) 11
Krosno Nr 2 (+10) 10
Zręcin (-5) 8
Dukla (-5) 6
Posada Górna 5
G 5 Krosno, Besko, Krościenko W., Miejsce P., Rymanów, Sieniawa 4
G 1 Krosno, Łęki Dukielskie, Rogi 3
Iwonicz-Zdrój, Jabłonica P., Jasienica Rosielna, Kopytowa, Lubatowa, Targowiska, Węglówka 2
GK Krosno, ZSM Krosno, G 1 Jasło,Haczów, Jaszczew, Jaśliska, Klimkówka, Krempna, Królik P., Legionowo, Lubatówka, Łubno Szl., Milcza, Moderówka,  Nienaszów, Nowy Żmigród, Odrzykoń,  Szebnie, Tylawa, Wietrzno, Wiśniowa, Wróblik 1

Gimnazja z Krosna – 69 ( +16), 35,2% ( w ub. roku 27,6% )

Pozostałe gimnazja – 127 (-12), 64,8 % ( w ub. roku 72,4% )

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna