Rekrutacja uzupełniająca do klasy I e

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą do klasy I e (kierunek promedyczny po gimnazjum) na 4 wolne miejsca.

Termin składania wniosków - 12-17.07.2019r.

Wnioski o przyjęcie pobrane z systemu Nabór 2019 należy wypełnić ręcznie i składać w sekretariacie głównym MZS Nr 4 w Krośnie w segmencie szkoły podstawowej w godz. 8.00-14.00.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwie lub kryteria zaznaczone we wniosku (nie dotyczy kandydatów, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru i dokumenty pozostały w szkole).

Jeśli we wniosku jest więcej niż jedna szkoła to taki sam wniosek (potwierdzony w szkole 1 wyboru) należy złożyć we wszystkich szkołach, które są ujęte we wniosku.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna