RUSZYŁ PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

RUSZYŁ PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

W miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie przy ulicy Bursaki 29 został uruchomiony punkt szczepień powszechnych przeciwko Covid-19 koordynowany przez Specmed Sp. z o. o.

Szczepienia PFIZEREM będą odbywałysię 2 czerwca w godz. od 12:00-20:00.

Zapraszamy wszystkich do rejestracjipod numerem telefonu:

13-30-612-84 lub 508-690-670 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:30.

Można także zgłaszać się w punkcie szczepień bez wcześniejszej rejestracji.

Przed rejestracją należy przygotować numer PESEL.

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie wstępnego formularza wywiadu przesiewowego, co znacznie skróci czas oczekiwania

w punkcie szczepień.Link do pobrania: www.specmed.pl/ankieta.pdf.

Formularze będą również dostępne na miejscu.

Dzieci w wieku 16-17 lat proszone są o wcześniejsze pobranie

i wypełnienie kwestionariusza wraz ze zgodą rodziców lub przybycie do punktu z opiekunem. Link do pobrania: www.specmed.pl/ankieta1.pdf.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna