Spotkania z rodzicami (kl. I – 7.09, kl. II -IV – 8.09)

W dniach 7-8 września odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas:

Klasy I - 7.09 (środa) o godz. 17.00 na dużej sali gimnastycznej spotkanie z dyrekcją szkoły, następnie spotkania z wychowawcami klas

Klasy II-III - 8.09 (czwartek) o godz. 17.00 bezpośrednio w salach  -informacja na tablicy ogłoszeń

Klasy IV - 8.09 (czwartek) o godz. 17.00 na korytarzu na parterze - spotkanie z dyrektorem  w sprawie egzaminu maturalnego, następnie spotkania z wychowawcami klas

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna