Stypendium Premiera

Z dumą informujemy, że Aleksandra Schrepfer, uczennica kla­sy 4G, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wy­róż­nie­nie zostało wręczone 14 grudnia przez Wi­ce­wo­je­wo­dę Podkarpackiego, Pana Radosława Wiatra oraz Pod­kar­pac­kie­go Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Rauch. Sty­pen­dium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest ucz­nio­wi, który uzyskał najwyższą w danej szkole śred­nią ocen na świadectwie rocznym. Serdecznie gra­tu­lujemy Oli i życzymy dalszych sukcesów !

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna