Święto Edukacji Narodowej

Z pewnym opóźnieniem (problemy techniczne ze stroną internetową), ale za to bardzo gorąco w imieniu wszystkich naszych nauczycieli dziękuję za wszystkie życzenia, ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności jakie zostały nam przekazane z okazji "Dnia Nauczyciela". Bardzo dziękuję naszym władzom oświatowym, rodzicom, Samorządowi Uczniowskiemu i wszystkim uczniom naszego Liceum. Nasza praca została też doceniona poprzez przyznane  nauczycielom II LO znaczących wyróżnień. Pan Wojciech Wilk za swoją pracę i sukcesy podopiecznych otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, pani Edyta Janusz i pan Ryszard Solecki otrzymali nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a nagrody Prezydenta Miasta Krosna otrzymali pani Tamara Grodecka-Zaremba, pani Anna Hadel i pani Dorota Rajs. Przyznane zostały również odznaczenia państwowe. Pani Renata Pernal otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a pani Małgorzata Dzierwa  Złoty Medal "Za długoletnią służbę". Nagrodzonym składam serdeczne gratulacje, a wszystkim nauczycielom życzę kolejnych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Witold Deptuch

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna