Trwa nabór do liceum

21 czerwca upłynął termin składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych II LO. Ostatecznie zgłosiło się 259 kandydatów ( o 14 więcej niż w zeszłym roku) Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek promedyczny (I e) – wpłynęły 63 wnioski, oraz kierunek matematyczno-geograficzny (I b) - 61. Najwięcej wniosków wpłynęło z SP 15 w Krośnie – 20.

Od 25 czerwca - 14 lipca 2021 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

Prosimy kandydatów o składanie kompletu dokumentów (razem z zaświadczeniem o wyniku egzaminu)

Komisja Rekrutacyjna pełni dyżur w dni robocze w dniach 25.06 - 8.07.2021 w godz. 9.00-12.00, , w dniach 9.07 - 14.07.2021 w godz. 8.00-15.00 na korytarzu na parterze w segmencie liceum.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna