Trwa rekrutacja do II LO

Do 9 czerwca absolwenci gimnazjów mogli składać wnioski o przyjęcie do II LO. Łącznie wpłynęło 277 wniosków (w ub. roku 263) - najwięcej z Gimnazjum Nr 4 w Krośnie - 63 i z Gimnazjum Nr 3 w Krośnie - 29. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki humanistyczne (110 wniosków), nieco mniejszym promedyczne (94) i matematyczne (73). Klasą do której kandyduje najwięcej osób jest klasa I c - z rozszerzoną historią, wos i językiem polskim (57 wniosków), klasa I d - z rozszerzoną historią i językami obcymi (53) oraz I f z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (49).
Kandydatów serdecznie zapraszamy i przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów w dniach 23- 27 czerwca do godz. 15.00.
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowe dokumenty określone w zasadach i kryteriach naboru.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna