Trwa rekrutacja do II LO

Do 19 czerwca absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych mogli składać wnioski o przyjęcie do II LO. Łącznie wpłynęło 507 wniosków (260 po szkole podstawowej i 247 po gimnazjum) kandydatów, dla których nasza szkoła stanowi pierwszy wybór. Biorąc pod uwagę wszystkie preferencje II LO jest zdecydowanie najchętniej wybieraną szkołą w Krośnie ( 603 kandydatów po ósmej klasie i 555 kandydatów po gimnazjum). Poszczególne kierunki cieszą się różnym zainteresowaniem. Po gimnazjum największe zainteresowanie jest kierunkami humanistycznymi  (53 wnioski - klasa dziennikarsko-językowa, 42 - humanistyczno-prawnicza),  nieco mniejsze ścisłymi (mat.-fiz. - 43, ekon..-geogr. - 44), a najmniejsze promedycznymi (promed. bez matematyki - 39, z matematyką - 26).

Po ósmej klasie jest odwrotnie. Największym zainteresowaniem cieszy się klasa promedyczna (81 wniosków), która cieszy się także największym zainteresowaniem w Krośnie (aż 272 kandydatów wskazało tę klasę na dalszych preferencjach). Pozostałe kierunki też są chętnie wybierane przez ósmoklasistów ( dziennikarsko-językowa - 52 kandydatów, humanistyczno-prawnicza - 46, mat.-geogr. - 41, mat.-fiz. - 40)
Kandydatów serdecznie zapraszamy i przypominamy o konieczności dostarczenia dokumentów do 25 czerwca do godz. 15.00.
Wniosek o przyjęcie do liceum należy uzupełnić o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz dodatkowe dokumenty określone w zasadach i kryteriach naboru.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna