Uwaga kandydaci do II LO

Informuję, że Podkarpacki Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 13 czerwca 2019r. skrócił termin składania wniosków z 19 czerwca na 18 czerwca. W związku z powyższym wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Szkoły do 18 czerwca (wtorek) do godz. 15.00.

Jednocześnie uległ zmianie termin przyjmowania dokumentów na 19-25 czerwca.

W związku z tym informuję, że składanie dokumentów ( kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, kserokopie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego, kserokopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz zaświadczenia lub oświadczenia  dotyczące preferencji wskazanych we wniosku ) w II LO odbywać się będzie w następujących terminach:

19 czerwca (środa) - 9.30 - 15.00

24 czerwca (poniedziałek) - 8.00-15.00

25 czerwca (wtorek) - 8.00 - 15.00

Komisja Rekrutacyjna dla absolwentów gimnazjum przyjmuje dokumenty na korytarzu na parterze w segmencie liceum, natomiast Komisja Rekrutacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej pracuje na korytarzu na I piętrze.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna