Uwaga kandydaci do II LO w Krośnie

Uwaga kandydaci do II LO w Krośnie

15 czerwca rozpoczyna się nabór do naszego liceum. Serdecznie zapraszamy – oferta edukacyjna, plany nauczania i opis kierunków na rok szkolny 2020/21 znajdują się na stronie szkoły w linku „Rekrutacja”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nabór w tym roku będzie przeprowadzony                 z możliwością składania dokumentów w formie papierowej i elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły po wypełnieniu w Internecie można składać w dniach 15 czerwca do 10 lipca br. na dwa sposoby:

- w formie papierowej poprzez złożenie wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły (przed wejściem do sekretariatu na parterze wniosek należy włożyć do specjalnie przygotowanego pojemnika),

- w formie elektronicznej poprzez załączenie w systemie NABÓR skanów wniosku (podpisanego przez kandydata i rodzica) i wymaganych dokumentów.

Następnie wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić w formie papierowej (doniesienie świadectwa i zaświadczenia do szkoły pierwszego wyboru) lub elektronicznej (załączenie w systemie Nabór skanów świadectwa i zaświadczenia)w terminach:

- od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 –  świadectwo ukończenia szkoły,

- od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 –  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wnioski wraz z załącznikami przesłane w formie elektronicznej należy wydrukować                i dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej.

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły w dniach od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15  odbywa się w formie wyłącznie papierowej poprzez dostarczenie do szkoły oryginałów wymaganych dokumentów.

Szczegóły dotyczące naboru do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie:  https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna