Uwaga kandydaci do II LO!

Przyjmowanie oryginalnych  dokumentów: świadectw ukończenia klasy III gimnazjum, oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniów zakwalifikowanych do II LO  odbywać się będzie w dniach 15 - 25.07 (w dni robocze) w godz. 9.00 - 14.00. Wstępne wyniki rekrutacji można sprawdzić w systemie  Nabór 2016. Oficjalna lista zakwalifikowanych do II LO zostanie opublikowana 15.07 o godz. 10.00.
Wraz z oryginalnymi dokumentami należy także przedłożyć jedną podpisaną na odwrocie fotografię do legitymacji szkolnej.

Dodatkowo na wzorach przygotowanych prze Komisję Rekrutacyjną należy wypełnić deklarację woli uczęszczania do II LO, deklarację wyboru "drugiego" języka (w klasie I a, b, c - francuski, niemiecki lub rosyjski, w klasie I d, e, f - francuski lub niemiecki) oraz deklarację wyboru fakultetu z wychowania fizycznego. Wszystkie deklaracje powinny być podpisane przez rodzica kandydata.

Brak dostarczenia oryginalnych dokumentów w terminie do 25.07 do godz. 14.00 jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do II LO.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz