Uwaga stypendia !!!

1. Zgodnie z uchwałą nr VII/144/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”. Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są na stronie www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Termin składania wniosków upływa dnia 30 lipca 2016

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 21 czerwca 2016 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

1) od 27 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2016/2017,

2) od 9 do 23 września 2016 r. - uczniowie/uczennice klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017.

Treść ogłoszenia została umieszczona w zakładce "Nabór".

Dokumenty dostępne są do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka stypendia EU dla uczniów -> szkolnictwo ogólne

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz