Wyjazd integracyjny.

W dniach 6, 8, 9, 13, 14,2 1 i 22 września uczniowie klas pierwszych wraz z
wychowawcami i Panią pedagog Jadwigą Urbanek w ramach wyjazdów
integracyjnych odwiedzili Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w
Bóbrce.
Krótka podróż do malowniczo położonego w lesie Muzeum przebiegła w
wesołej atmosferze. Pierwsza część zajęć odbywało się w sali mieszczącej się w
starym szybie naftowym typu „kanadyjskiego”. Różnorakie ćwiczenia prowadzone
przez p. pedagog sprzyjały utrwaleniu imion koleżanek i kolegów z klasy,
bliższemu poznaniu ich zainteresowań i stworzyły możliwość „ bycia razem” w
pozaszkolnej rzeczywistości. W dalszej części pobytu zwiedzaliśmy kolejne
obiekty Muzeum,m. innymi tzw. Dom Łukasiewicza, zabytkowe szyby naftowe,
wierną kopię pracowni i apteki funkcjonujące w czasach gdy żył, pracował I.
Łukasiewicz.
Nasi przewodnicy w ciekawy i barwny sposób przekazali nam bogatą historię
powstania i rozwoju przemysłu naftowego, którego początki sięgają 1854r i są
związane z naszym regionem.
Ruch na świeżym powietrzu wzmógł nasze apetyty, dlatego kolejnym punktem
wyjazdu był wspólny posiłek w pomieszczeniu zwanym ,,Kuźnia”.
Czas spędzony w Bóbrce zakończył wspólny powrót autobusem, w którym dało
się zaobserwować ,że jesteśmy „bliżej siebie” i nie mamy problemu z znajomością
swoich imion.
Informację opracowała uczestniczka zajęć integracyjnych : Ola Wójcik z kl. Id

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna