Wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim

Wykłady na Uniwersytecie Rzeszowskim

24 marca 2023 r. klasa I C pod opieką pani Ewy Bereś uczestniczyła w zajęciach z historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczniowie wzięli udział w dwóch wykładach, które wygłosili:

Dr hab. prof. UR Beata Lorens  „Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu

Dr Leszek Poniewozik „Benedykt Polak – polski Marco Polo i jego związek z bitwą pod Legnicą oraz św. Stanisławem”.

Natomiast dr Sylwester Łysiak przeprowadził warsztaty z kultury języka i żywego słowa oraz z emisji głosu.

Było to nasze pierwsze, bardzo ciekawe spotkanie z wykładowcami Instytutu Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestniczyło w nim kilkanaście szkół z całego województwa. W kolejnych miesiącach zajęcia te będą kontynuowane.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna