Wyniki konkursu MŁODA STREFA BIZNESU

W piątek 17 marca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbył się finał V edycji konkursu pt. "Młoda Strefa Biznesu" na najlepszy projekt działalności gospodarczej. Do ścisłego grona awansował Mateusz Karaś z klasy 2B, który w końcowej rywalizacji uzyskał II miejsce. Do komisji konkursowej napłynęło łącznie 21 konceptów biznesowych - do finału wyłoniono 5 najlepszych. Każdy z uczestników tego etapu przedstawił w formie prezentacji multimedialnej własny pomysł na działalność gospodarczą przed komisją konkursową, a w drugiej części odpowiadał na jej pytania. Biznesplany zawierały informacje dotyczące m.in.: krótkiej charakterystyki pomysłu biznesowego wraz z identyfikacją zagrożeń, nazwy, przedmiotu i rodzaju działalności wg PKD, formy prawnej działalności gospodarczej, charakterystyki rynku, analizy konkurencji, planu marketingowego, analizy SWOT planowanej działalności, opłacalności i efektywności przedsięwzięcia oraz rachunku zysków i strat. Reprezentant naszej szkoły otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz bon pieniężny. Gala Konkursu odbyła się podczas Targów Pracy w trakcie której ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody i dyplomy. Gratulujemy Mateuszowi i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem ucznia był p. Mateusz Suchodolski.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna